stamparija akademija istorijat

Štamparija Akademija je osnovana 20. juna 1995. godine u Beogradu, rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu broj 1-75105-00 kao preduzeće za grafičke usluge i promet, šifra delatnosti 22220 Štampanje. Deset godina kasnije, 15. avgusta 2005. godine, izvršena je registracija prevođenja privrednog subjekta Preduzeće za grafičke usluge i promet Štamparija Akademija d.o.o. Beograd, u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije.Sedište štamparije je u ulici Kraljice Natalije 43 u Beogradu.


» Pročitaj više

stamparija akademija misija

Štamparija Akademija danas predstavlja malu modernu štampariju, koja se suočava sa izazovima tržišta. Postojimo da bi zadovoljili tržište sa malim obimom grafičkih proizvoda, kvalitetom usluga i kratkim rokovima isporuke. Za pet godina naša vizija je da budemo među vodećim malim preduzećima na tržištu štampe grafičkih proizvoda malim tiražom, čime ćemo obuhvatiti veoma široku lepezu štampanog materijala visokog kvaliteta, kratkih rokova isporuke, po pristupačnim cenama, a sve ćemo to postići nabavkom nove opreme, visoke tehnologije i proširivanjem proizvodnog prostora.

» Pročitaj više


stamparija akademija proizvodi

Naši proizvodi su: monografije, knjige, udžbenici, katalozi, prospekti, kalendari, časopisi, brošure, plakati, fascikle, reklamne kese, blokovi, nalepnice, etikete itd. Otvoreni smo za uspostavljanje strateških partnerstva sa kupcima i dobavljačima na dugoročnim osnovama i poklanjamo punu pažnju svim predlozima. Politika kvaliteta Štamparije Akademija usmerena je prvenstveno na sticanju poverenja kupaca ali i ostalih zainteresovanih strana, što se postiže ispunjenjem njihovih zahteva, potreba i očekivanja kroz principe stalnog zadovoljenja zahteva tržišta...

» Pogledaj